fbpx

Ymmärrä itseäsi ja ihmissuhteitasi

Enneagrammin viisaus

Psykologiaa ja henkistä näkemystä yhdistettynä

Enneagrammisysteemi on työkalu matkalla syvälliseen itsetuntemukseen. Se auttaa meitä luomaan selkeämmän käsityksen itsestämme, omista psykologisista ydinhaasteistamme, vahvuuksistamme, motiiveistamme ja valinnoistamme. Enneagrammi jakaa ihmisluonteen yhdeksään erilaiseen persoonallisuustyyppiin, jotka kukin käyttävät erilaisia selviytymisstrategioita elämässään. Yhdeksän erilaista näkökulmaa suhteessa maailmaan, toisiin ihmisiin, itseen, mihin tahansa. Se auttaa meitä löytämään logiikan elämämme tapahtumille. Tuon logiikan tiedostaminen ohjaa meitä syvemmälle itsetuntemusprosessiin löytämään ydinolemuksemme äärelle. Enneagrammi yhdistää siis psykologista ajattelua eheyttämään persoonarakennettamme ja henkistä oivallusta löytääksemme todellisen minuutemme.

Enneagrammi ei laita sinua laatikkoon vaan näyttää laatikon, jossa jo olet ja tien ulos sieltä.

Tutustuin ensimmäisen kerran enneagrammiin 15 vuotta sitten. Teoria jäi kuitenkin “kiva tietää” -tasolle, vaikkakin oli mielenkiintoinen. Jo tyyppeihin tutustuminen auttoi ymmärtämään sekä itseä että muita ihmisiä. Pelkkä erilaisten persoonallisuuksien tarkastelu psykologisesti on kuitenkin vain osa enneagrammisysteemin laajuutta. Itsemme määrittely, millainen minä olen, antaa helposti tekosyyn omalle toiminnalle. Minä nyt olen tällainen ja sinä olet tuollainen. Mielemme takertuu määrittelyyn ja tietämiseen sen sijaan, että se avautuisi tutkimiselle, syvälle ymmärtämiselle ja vapautumiselle persoonan alitajuisesta ohjauksesta. Enneagrammi on dynaaminen ja elävä, ei paikallaan oleva määritelmä. Kullakin persoonatyypillä on erilaisia psyykkisen terveyden tasoja. Kasvusuunta kohti persoonan eheytymistä ja hajoamissuunta kohti stressaantunutta ilmentymistapaa.

Yhteys ydinluonteeseemme katkennut

Henkinen enneagrammi perustuu käsitykseen ihmisestä henkisenä olentona ihmiskehossa. Persoonaksi kutsumamme maskin alta voimme löytää todellisen ytimemme. Enneagrammi auttaa meitä tunnistamaan harhaiset käsityksemme itsestämme ja maailmasta. Se näyttää meille tietä kohti tuota sisäistä Jumalan, puhtaan Tietoisuuden kaltaista olemustamme. Tuon sisäisen todellisen olemuksemme löytäminen edes ohikiitäväksi hetkeksi tuo meille syvältä nousevan sisäisen rauhan tunteen. Tuota sisäistä rauhaa etsimme elämässä vimmatusti ulkopuoleltamme; ihmisistä, tavaroista, työstä, määritelmistä, kuka mistäkin. Kunnes vihdoin päätämme pysähtyä ja todeta: “nyt minä haluan tietää kuka minä olen”.

Henkinen enneagrammi kertoo meille miten olemme paljon enemmän kuin persoonallisuutemme piirteet. Miten löytää kosketus sekä ydinolemukseemme että ihmisyyden potentiaaliin. Psykologisen tarkastelun lisäksi henkinen enneagrammi sisältää useita tasoja, joiden kautta tarkastella itseämme, ihmisyyttä yleisesti ja maailmaa. Näitä tasoja ovat sielullinen aspekti, sydämen taso eli ihmisyyden potentiaalimme sekä egorakenteemme vaistotaso. Näitä kaikkia tasoja tutkiessamme teorian viisaus avautuu hyvin syvällisenä ja laajana kokonaisuutena ymmärtää ihmisenä olemista. Vaikka teoria on hyvin syvällinen, on se samalla myös helposti ymmärrettävä ja pienelläkin kosketuksella saamme arkeamme helpottavia oivalluksia.

Tarvitsemme rehellisyyttä ja kärsivällisyyttä syvälliseen ymmärtämiseen

Enneagrammityöskentely pyytää meiltä syvää rehellisyyttä itsemme kanssa sekä kärsivällistä paneutumista tutkimaan persoonamme rakenteita. Tarvitsemme myös sitoutumista itsetarkkailuun jotta voimme saavuttaa syvällistä ymmärrystä hetkellisten oivallusten sijaan. Tarkoitus ei ole luopua ainutlaatuisesta persoonastamme vaan vapautua sen tuomista kahleista, meillä on kyky muuttaa sitä näkökulmaa josta elämää katsomme. Kun persoonastamme tulee meille läpinäkyvämpi ja olemme tietoisempia sen piirteistä ei nuo piirteet enää hallitse elämäämme vaan voimme tietoisesti tehdä valintoja meitä kasvattavaan suuntaan ja löytää tie ytimemme ohjaukseen. Elämästämme tulee sisäisesti hyvin tyydyttävää ja löydämme merkityksellemme syvemmän pohjan. Pienelläkin kosketuksella voimme saada arkea helpottavia oivalluksia