fbpx

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS ETÄYHTEYDELLÄ

Henkilökohtainen valmennus auttaa tunnistamaan ja vahvistamaan omia voimavaroja ja tietämistä oman elämäsi suhteen. Valmennus auttaa tuomaan ymmärrystä menneisiin tapahtumiin ja niihin haasteisiin, jotka näyttäytyvät esteenä itsemme ja hyvinvointimme, vapauden tunteemme tai rakkauden kokemisen välissä. Valmennus antaa myös käytännöllisiä työkaluja miten lähteä luomaan tulevaisuutta nykyhetkestä käsin.

Valmennus ei pyri  ennaltamääritellyn toiveemme täyttymiseen vaan ohjaa syvempään itsetuntemukseen ja sitä kautta nouseviin syvimpiin arvoihimme. Syvät arvot meissä ovat niitä, joihin voimme nojata elämämme haastavien kysymysten äärellä ja joiden avulla elämän isot ja pienet valinnat tulevat selkeämmiksi. 

Valmennus tukee itsetuntemuksemme syventämistä niin että opimme havainnoimaan itseämme kokonaisvaltaisemmin ja käyttämään kokonaisvaltaista sisäistä viisauttamme eli tiedostamaan sisäisiä prosesseja, joiden kautta ohjaudumme tiedostamattamme.  Tällaisia alitajuisia prosesseja voivat olla tunnistamattomat tunteet, ajatukset ja uskomukset tai reagointimallimme.  Tiedostamisen kautta meillä on mahdollisuus tehdä uudenlaisia valintoja, ottaa uudenlaisia suuntia elämämme suhteen. Energiaa vapautuu käytettäväksi uudella tavalla. 

Valmennuksessa saat tukea, ohjausta ja rohkaisua kuulla omaa autenttista itseäsi. Lisäät kykyä olla elämän haastavissakin olosuhteissa ja opit tunnistamaan niitä kohtia, joissa on hyvä tehdä uudenlaisia valintoja ja päätöksiä.

Valmennuksessa annetaan tilaa asioiden tutkimiselle, tietämisen ja tottumusten ohjauksessa olemisen sijaan.  Näin oivallukset, mahdolliset ratkaisut tai asioiden nykyhetken tilan hyväksyntä nousee ihmisestä itsestään sisältä käsin, ikään kuin itsestään pakottamatta lopputulosta tiettyyn suuntaan. Valmennus antaa sinulle mahdollisuuden antautua tiedostamisen prosessiin kokonaisvaltaisesti, jolloin sinulla on paljon enemmän sisäistä kapasiteettia käytössäsi. Prosessia ohjaa ja tukee keskustelu sekä erilaiset yksilökohtaisesti valitut harjoitteet. 

Valmennus on turvallinen, luottamuksellinen ja rauhallinen tila tutkia omaa elämää ja siinä olevia kysymyksiä. Valmentajana olen tukijasi ja kannattelijasi, jotta sinä voit antautua kokonaisvaltaisen kokemisen prosessille. Online-toteutus onnistuu mistä tahansa nettiyhteyden omaavasta paikasta zoom-sovelluksen kautta.
 
Valmennuksen hinta 80e/ 90 min. 
Ensimmäinen kerta tutustumisvalmennuksena ilmainen 30 min.
Kysy lisää ja varaa aika!: info@leenamantere.fi