fbpx

Pienryhmissä (max8 hlö) on aina erityinen laatu ja voima. Pienet ryhmät mahdollistavat intiimin tunnelman ja syvällisen vuorovaikutuksen. Jokainen ryhmän jäsen tuo mukanaan ainutlaatuisen persoonansa ja kokemukset peilinä maailmasta ja lahjana ryhmälle. Näin kokemuksemme arvokkaalla tavalla monipuolistuvat.

Sydän edellä - oman elämän ohjaksissa

Pysähtymistä oman elämän ja itsesi äärelle syvästi rehellisellä tavalla. Tällä kurssilla on mahdollisuus tutkia ja saada ymmärrystä itsestäsi ja elämästäsi. Vahvistamme yhteyttä ja kykyä havainnoida omia kehollisia tuntemuksia, tunteita ja ajatuksia. Läsnäoleva ja hyväksyvä kehoyhteys on tärkein asia, josta ymmärryksen lisääntyminen voi alkaa.
Lisäksi tutustumme enneagrammi persoonallisuusteorian käyttöön itsetuntemuksen lisäämisen välineenä. Enneagrammin avulla voimme tarkastella syvällisellä tasolla eri persoonatyyppien vahvuuksia, haasteita, motiiveja ja valintoja. Menetelmä on sekä syvällinen että helposti ymmärrettävä.

Lisätietoja ja aikataulut löytyvät Facebook-sivuilta. 

Hyväksyvän läsnäolon harjoitus

Hyväksyvän läsnäolon harjoitus on lempeä, rauhoittava ja itsetuntemusta lisäävä harjoitus. Avaamme kykyämme havainnoida itseämme laaja-alaisemmin ja luomme luottamusta kasvattavaa ilmapiiriä. Näin kykymme suhtautua itseemme ja elämäämme hyväksyvästi kasvaa. Lisäämme elinvoimaisuuttamme, elämän merkityksellisyyden kokemista, iloa ja kykyä olla rauhassa haastavemmissakin tilanteissa. Soveltuu kaikille, mitään ennakko-osaamista ei tarvita. 

Enneagrammin perusteet

Henkinen enneagrammi on ikiaikainen henkinen työkalu. Kyse on inhimillisten piirteidemme, persoonamme,  alle kätketystä kyvystä muuttaa sitä näkökulmaa, josta katsomme itseämme, toisia ja maailmaa. Enneagrammisysteemi jakaa ihmisluonteen yhdeksään eri persoonallisuustyyppiin. Kullakin tyypillä on ominainen tapa nähdä todellisuus. Tarkoitus ei kuitenkaan ole jäädä määrittelyyn vaan sen avulla tunnistaa vahvuuksiasi, tyypillisiä haasteitasi, motiivejasi ja valintojasi. Ennen kaikkea kärsivällisesti tutkien ajan kanssa eheyttää persoonarakennetta ja nähdä kullekin tyypille ominaisten piirteiden läpi. Menetelmä on samalla syvällinen ja helposti ymmärrettävä. Jo pienelläkin kosketuksella saat arkea helpottavia oivalluksia. 

Ota yhteyttä!

p. 050 5361067

info@leenamantere.fi