fbpx

Pienryhmissä (max8 hlö) on aina erityinen laatu ja voima. Pienet ryhmät mahdollistavat intiimin tunnelman ja syvällisen vuorovaikutuksen. Jokainen ryhmän jäsen tuo mukanaan ainutlaatuisen persoonansa ja kokemukset peilinä maailmasta ja lahjana ryhmälle. Näin kokemuksemme arvokkaalla tavalla monipuolistuvat.

Hyväksyvän läsnäolon harjoitus

Hyväksyvän läsnäolon harjoitus on lempeä, rauhoittava ja itsetuntemusta lisäävä harjoitus. Avaamme kykyämme havainnoida itseämme laaja-alaisemmin ja luomme luottamusta kasvattavaa ilmapiiriä. Näin kykymme suhtautua itseemme ja elämäämme hyväksyvästi kasvaa. Lisäämme elinvoimaisuuttamme, elämän merkityksellisyyden kokemista, iloa ja kykyä olla rauhassa haastavemmissakin tilanteissa. Soveltuu kaikille, mitään ennakko-osaamista ei tarvita. Lisätietoja ja aikataulut löytyvät facebook -sivuilta

Enneagrammin perusteet

Henkinen enneagrammi on ikiaikainen henkinen työkalu. Kyse on inhimillisten piirteidemme, persoonamme,  alle kätketystä kyvystä muuttaa sitä näkökulmaa, josta katsomme itseämme, toisia ja maailmaa. Enneagrammisysteemi jakaa ihmisluonteen yhdeksään eri persoonallisuustyyppiin. Kullakin tyypillä on ominainen tapa nähdä todellisuus. Tarkoitus ei kuitenkaan ole jäädä määrittelyyn vaan sen avulla tunnistaa vahvuuksiasi, tyypillisiä haasteitasi, motiivejasi ja valintojasi. Ennen kaikkea kärsivällisesti tutkien ajan kanssa eheyttää persoonarakennetta ja nähdä kullekin tyypille ominaisten piirteiden läpi. Menetelmä on samalla syvällinen ja helposti ymmärrettävä. Jo pienelläkin kosketuksella saat arkea helpottavia oivalluksia. Lisätietoja ja aikataulut löytyvät facebook-sivuilta.

Sydän edellä 4 krt

Sydän edellä -ryhmä koostuu neljän kerran kokonaisuudesta. Ryhmä on paikka ja tila pysähtyä oman elämän ja itsensä äärelle syvästi rehellisellä ja aidolla tavalla, yhteisöllisesti muiden kanssa. Luottamuksellisessa ja rauhallisessa tilassa on mahdollisuus tutkia ja saada ymmärrystä oman elämän solmukohtiin. Kärsivällinen paneutuminen oman elämän äärelle pidemmässä prosessissa, jossa saat tukea ja ohjausta mahdollistaa asioiden ymmärrystä syvemmältä tasolta ja luontaisen kypsymisen oivalluksiksi ja oman elämän suuntaamiseksi uudella tavalla. Lisätietoja ja aikataulut löytyvät Facebook-sivuilta. 

Ota yhteyttä!

Hyvinvontitila Arwokas

Puistokatu 18, Turku

p. 050 5361067

info@leenamantere.fi